Vítejte | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Doplňkový program | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Kolektiv | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

Vítejte na stránkách mateřské školy family

Naše škola se nachází v městské části Brno-Juliánov, v klidném prostředí přírodní lokality Bílá hora. Jsme školka pro 100 dětí, ve které připravujeme prostředí pro děti barevné, vkusné a inspirující, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně.

Hodnotou  naší školy je otevřenost, partnerství  s rodinou a kultivace a rozvoj dítěte dle etických principů, morálních hodnot a jeho osobních předpokladů.

Výchova a vzdělávání dětí jsou v naší škole založeny na pozitivním ocenění dítěte ve chvíli, kdy se mu něco podařilo, dále na aktivním přemýšlení, vedení k hodnotám lidským, ekonomickým, ekologickým, řešení situací, na kooperaci i uvědomění si, že agresivita není cesta. A to vše od r.2000 prostřednictvím etické výchovy. Etická výchova je jednou z cest kultivace dětské duše ve vyrovnanou a zdravě smýšlející osobnost s vlastní identitou. V rámci vzdělávání se zapojujeme i do různých hodnotově (nikoliv komerčně) orientovaných výtvarných, sportovních či ekologických projektů. Nekupujeme žádné komerční hračky. Děti jsou vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, neboť hranice děti uklidňují a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Děti bez hranic jsou jako na mostě bez zábradlí.

Držíme se léty osvědčené koncepce naší práce.

Originalita a barevnost prvků nové školní zahrady podporuje zvídavost, tvořivost a pohybovou obratnost dětí.

Pro děti je ve vlastní školní kuchyni připravována kvalitní, pestrá, zdravá a hodnotná strava bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli a cukrů a naopak s množstvím zeleniny. Podporuje zdravý růst, vývoj dítěte a správný stravovací režim.

Prostudujte aktuální nabídku naší školní kuchyně!


A čeho jsme dosáhli?

odrážka

V roce 2001 jsme získali ocenění Nadace Josefa Luxe za realizaci etických principů a hodnot v mateřské škole.

odrážka

V roce 2010 jsme se na základě kvality poskytovaného vzdělávání stali fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university.

odrážka

V roce 2015 jsme získali certifikát Rodiče vítáni za dlouhodobé splňování kriterií partnerské spolupráce s rodiči.
 

KONTAKTY

Pracovník Pozice E-mail Telefon Pracoviště
Eva Šperková ředitelka školy reditelka@msfamily.cz
info@msfamily.cz
548 129 531 2. patro
Bc. Petra Jagošová
Blanka Moravcová
KOŤÁTKA
červená třída
kotatka@msfamily.cz 548 129 538 přízemí
Simona Husáková
Bc. Veronika Svobodová, DiS.
MOTÝLCI
žlutá třída
motylci@msfamily.cz 548 129 537 1. patro
Miluše Jakubková
Mgr. Romana Reichelová
BERUŠKY
zelená třída
berusky@msfamily.cz 548 129 536 1. patro
Eva Šperková
Bc. Hana Schejbalová
KUŘÁTKA
modrá třída
kuratka@msfamily.cz 548 129 535 2. patro
Ing. Romana Kincová ekonomka,
vedoucí stravování
ekonomka@msfamily.cz 548 129 534 2. patro
odhlašování stravy dětí hlavní kuchařka kuchyne@msfamily.cz 548 129 539 suterén
odhlašování nepřítomnosti dětí administrativa nepritomnost@msfamily.cz    
Dita Králová asistent pedagoga      
Iva Zouharová školní asistent      
Jarka Vedrová školní asistent      

BANKOVNÍ SPOJENÍ

odrážka

Školné a stravné: 117239621/0100

odrážka

Kulturní akce: 2300681556/2010

JAK SE K NÁM DOSTANETE

odrážka

Najdete nás na mapě

odrážka

Tramvaj čís. 8, zastávka Bělohorská

odrážka

Autobus čís. 55 a 75, zastávka Špačkova

ORIENTACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

odrážka

Suterén: Komunitní centrum a školní kuchyně

odrážka

Přízemí: šatny dětí a třída Koťátka

odrážka

1. patro: třída Motýlci a třída Berušky

odrážka

2. patro: kanceláře a třída Kuřátka

PRO STUDENTY

Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských vysokých i středních škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru. V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte e-mailem vedení MŠ.

Zaměření pedagogická práce v MŠ
P
ráce se skupinkou dětí ve věku od 3 do 6 let – vedení skupiny, motivace dětí k denní činnosti, vedení logopedické průpravy, vedení tělovýchovných chvilek, příprava týdenních vzdělávacích plánů,  příprava jednorázových akcí (Den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka atd. - dle momentální situace), výtvarné činnosti, hudební chvilky, rozvoj kompetencí dětí ve skupině, evaluace.

 


Aktualizace 04.10.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty