Vítejte | Úřední deska | Aktuality | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

Vítejte na stránkách mateřské školy family


Naše škola se nachází v městské části Brno-Židenice, v klidném prostředí přírodní lokality Bílá hora.

Jsme mateřská škola pro 100 dětí. Připravujeme pro ně prostředí barevné, vkusné a inspirující, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně. Svědčí o tom mimo jiné i výsledky komplexních rekonstrukcí interiéru a exteriéru školy z posledních let. Originalita a barevnost prvků naší nové školní zahrady podporuje zvídavost, tvořivost a pohybovou obratnost dětí.

Základní hodnotou naší školy je otevřenost, partnerství  s rodinou a kultivace a rozvoj dítěte dle etických principů, morálních hodnot a jeho osobních předpokladů.

Výchova a vzdělávání dětí jsou v naší škole založeny na pozitivním ocenění dítěte ve chvíli, kdy se mu něco podařilo, dále na aktivním přemýšlení, vedení k hodnotám lidským, ekonomickým, ekologickým, řešení situací, na kooperaci i uvědomění si, že agresivita není cesta. A to vše od roku 2000 prostřednictvím etické výchovy:

  • Etická výchova je jednou z cest kultivace dětské duše ve vyrovnanou a zdravě smýšlející osobnost s vlastní identitou. V rámci vzdělávání se zapojujeme i do různých hodnotově (nikoliv komerčně) orientovaných výtvarných, sportovních či ekologických projektů. Nekupujeme žádné komerční hračky. Děti jsou vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, neboť hranice děti uklidňují a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Děti bez hranic jsou jako na mostě bez zábradlí.

  • Držíme se léty osvědčené koncepce naší práce. Máme v Brně ojedinělý program etické výchovy a výchovy k prosociálnosti, za který jsme jako jediná škola v ČR získali v roce 2001 ocenění Nadace Josefa Luxe.

  • Jsme KOMUNITNÍ ŠKOLA S ETICKÝM PROGRAMEM - seznamte se s podrobnostmi na stránce Koncepce.

Naše vlastní školní kuchyně připravuje pro děti kvalitní, pestrou, zdravou a hodnotnou stravu bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli a cukrů a naopak s množstvím zeleniny. Podporuje zdravý růst, vývoj dítěte a správný stravovací režim - seznamte se s aktuální nabídkou naší školní kuchyně.

Na stránce Kontakty najdete informace o zřizovateli školy, jejích pracovních a další kontaktní údaje.


Významná ocenění naší práce:

odrážka

V roce 2001 jsme získali ocenění Nadace Josefa Luxe za realizaci etických principů a hodnot v mateřské škole.

odrážka

V roce 2010 jsme se na základě kvality poskytovaného vzdělávání stali fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university.

odrážka

V roce 2015 jsme získali certifikát Rodiče vítáni za dlouhodobé splňování kriterií partnerské spolupráce s rodiči.
 

Informace pro studenty vysokých i středních škol:

  • Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských vysokých i středních škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru.

  • Zaměření pedagogická práce - práce se skupinkou dětí ve věku od 3 do 6 let. Vedení skupiny, motivace dětí k denní činnosti, vedení logopedické průpravy, vedení tělovýchovných chvilek, příprava týdenních vzdělávacích plánů,  příprava jednorázových akcí (Den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka atd. - dle momentální situace), výtvarné činnosti, hudební chvilky, rozvoj kompetencí dětí ve skupině, evaluace.

  • V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte e-mailem vedení MŠ.

 


Aktualizace 15.07.2018

Naše projekty,
uznání,
certifikáty