Vítejte | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Doplňkový program | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Kolektiv | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

AKTUALITY


Ve fotoalbu si můžete si prohlédnout více fotografií z prostředí naší školy
 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Nepřehlédněte důležité aktuálně upřesněné informace:

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

odrážka

Připomínáme některé z nejbližších akci našeho Kalendária na červen 2017, hlavní prázdniny a začátek nového školního roku:

  • 15. 6. Jubilejní 20. letní slavnosti MŠ Family

  • 30. 6. Konec školního roku 2016/2017 - přejeme Vám všem příjemnou letní dovolenou!

  • 17. - 28. 7. Prázdninový provoz v MŠ Family

  • 1. 9. Den pro nově přijaté děti a jejich zákonné zástupce

  • 4. 9. Začátek školního roku 2017/2018

  • 6. 9. od 17:00 Třídní schůzky

odrážka

Nepřehlédněte nejnovější i dodatečně publikované příspěvky na stránce Fotoalbum:

odrážka

Foto a video reportáže z 20. letních slavností MŠ Family, které symbolicky ukončily úspěšný školní rok 2016/2017

odrážka

Fotoreportáž z akce Plaveme se Sportíkem, 17. - 20. 5. 2017 v Jedovnicích

 

 

odrážka

Seznamte se s výsledky zápisu dětí do MŠ Family pro ŠR 2017/2018. A nepřehlédněte zajímavou novinku: na pátek 1. 9. 2017 zveme nově přijaté děti s jejich zákonnými zástupci do MŠ Family - aby mohli poznat školku a svoji paní učitelku, vyřídit agendu či projednat záležitosti, které je v souvislosti s nástupem do MŠ zajímají

odrážka

1. škola v přírodě v Karlově pod Pradědem (hotel Kamzík) byla velice úspěšná. Děti byly úžasné, snaživé, počasí a lyžařské podmínky též, trenéři pozitivní a zkušení. Prostě optimální konstelace, podívejte se několik fotografií

odrážka

Víte, že vnitřní svět dětí do 6 let je velmi citlivý, vnímavý a zranitelný? Víte, že jste to Vy, rodiče, kteří vtiskujete dětem emoční scénáře pozitivní či negativní? Zajímá Vás co dítě potřebuje? Přečtěte si více...

odrážka

Od října 2015 jsme zapojeni do projektu Program podpory digitalizace škol, jehož cílem je smysluplné využití informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

odrážka

Prostudujte si upřesněné informace a pokyny na stránce Platby

odrážka

Nepřehlédněte zcela novu verzi našeho Kalendária, která umožňuje listovat v kalendáři akcí ve třech režimech zobrazení, po rozkliknutí položky případně zobrazit další podrobnosti akce aj.

odrážka

Nepřehlédněte ani novinku v jídelníčcích školní kuchyně: tučně jsou vytištěny zajímavé potraviny, které byly při přípravě jídel použity. Na připojených odkazech si o nich můžete přečíst podrobnější informace

odrážka

Naše poděkování patří všem zúčastněným za partnerskou spolupráci na Konzultačních dnech o vzdělávání dítěte

odrážka

Na základě novely Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1169/2011  EU, článek 21, uvádíme alergeny v potravinách na jídelním lístku pod čísly, kterými jsou označeny v příslušném seznamu. Školní jídelna takto plní svou informační povinnost.

odrážka

Prostory Komunitního centra nabízíme k pronajmutí v době, kdy nejsou využity zájmovými kroužky. V případě zájmu kontaktujete paní učitelku Štěpánovou - stepanova@msfamily.cz.

 


Aktualizace 31.08.2017