Vítejte | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Doplňkový program | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Kolektiv | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

DOPLŇKOVÝ Program


slavnosti školy

Konají se vždy odpoledne společně s dětmi a rodiči:
odrážka

Vánoční setkání

odrážka

Dětský den - zábavný program na školní zahradě

odrážka

Letní slavnosti - rozloučení s budoucími školáky v Dělnickém domě

Konkrétní plánované akce najdete v Kalendáriu

PRO DĚTI

odrážka

Mikulášská nadílka

odrážka

Slavíme narozeniny

odrážka

Školy v přírodě

odrážka

Výlety

odrážka

Kulturní akce

odrážka

Kroužky

odrážka

Výtvarné soutěže

odrážka

Sportovní soutěže

Konkrétní plánované akce najdete v Kalendáriu

PRO RODIČE

odrážka

Odpolední program pro předškoláčky společně s rodiči

odrážka

Den otevřených dveří při zápisu do MŠ

odrážka

Půjčování odborné literatury a katalogů hraček - ve třídě Berušky

odrážka

Konzultační setkání s pedagogem - po domluvě termínu

odrážka

Schránka důvěry na webu

Termíny plánovaných akcí najdete v Kalendáriu

 


Aktualizace 04.10.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty