Vítejte | Kontakty | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

ŠKOLA JAKO KOMUNITNÍ SPOLEČENSTVÍ


Komunitní centrum MŠ FAMILY je společenské centrum posilující filosofii školy, etické myšlenky výchovně vzdělávacího projektu, spojující lidi sdílející stejné či podobné životní, lidské hodnoty, komunitní principy, zdravý životní styl.

odrážka

Sídlo: přízemí školy s vlastním vstupem z ulice Souběžná:

odrážka

Cílová skupina: děti a veřejnost

Programy v komunitním centru:

odrážka

Jsou vedeny odbornými profesionálními lektory, kteří garantují kvalitu

odrážka

Jsou zahájeny v říjnu a končí v květnu

odrážka

Nekonají se v době prázdnin a státních svátků

 

Kalendář akcí komunitního centra

Prostory Komunitního centra NABÍZÍME K PRONAJMUTÍ v době, kdy nejsou využity uvedenými zájmovými kroužky.

Na viděnou v MŠ Family!


Aktualizace 18.10.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty