Vítejte | Kontakty | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

napište ředitelce


aneb
Schránka důvěry

Vaše postřehy, náměty a připomínky jsou cenným zdrojem inspirace
pro zlepšování práce školy

Pravidla použití elektronického formuláře:

odrážka

V záhlaví formuláře uveďte e-mail, na který si přejete zaslat odpověď

odrážka

V poli "Vzkaz" především uveďte svoje jméno a příjmení, adresu pro písemný styk a vztah ke škole (zákonný zástupce dítěte apod.)

odrážka

Dále stručně a výstižně uveďte svoji stížnost, připomínku či námět

odrážka

Tlačítkem "Odeslat" zprávu odešlete

odrážka

Na nesmyslné nebo urážlivé zprávy nebude ředitelka školy reagovat

O vyřízení stížnosti, dotazu, připomínky či námětu Vás bude informovat ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník v zákonné lhůtě
(zpravidla do 30 dnů) na Vámi uvedený e-mail nebo poštovní adresu


Aktualizace 18.10.2017

 

Naše projekty,
uznání,
certifikáty