Vítejte | Kontakty | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

Omlouvání/přihlašování dětí ze/ke vzdělávání


Důležité upozornění: Níže uvedený formulář slouží pouze k omlouvání (přihlašování) dětí ze (ke) vzdělávání. K odhlašování nebo přihlašování stravy použijte formulář na stránce Školní kuchyně
 


Pokyny pro použití formuláře

 • Do pole "Váš e-mail" napište e-mailovou adresu, na kterou Vám může být doručena odpověď.

 • Do pole "Vzkaz" uveďte:

  • Jméno a příjmení dítěte, třída MŠ

  • Informaci pro odhlášení nebo přihlášení dítěte, která odpovídají níže uvedeným všeobecným pravidlům.

 • Stiskněte tlačítko "Odeslat" - mail bude doručen na adresu nepritomnost@msfamily.cz.

Příklad vzkazu pro odhlášení:
Jana Krásná, Koťátka.
Nachlazení. Odhlašujeme od 13. do 17. 2., předpokládaný nástup do MŠ 20. 2.

Příklad vzkazu pro přihlášení:
Jana Krásná, Koťátka.
Přihlašujeme po ukončení nemoci. Nástup do MŠ 20. 2.
 

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

Podle novely Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) platí pro pětileté a starší děti povinné předškolní vzdělávání a od 1. 9. 2017 k němu příslušné nové povinnosti zákonných zástupců dětí (dále jen "rodičů"):

 • Vzdělávání dítěte má formu povinné školní docházky.

 • Dítě musí být v MŠ přítomno nejpozději od 8:45 a nepřetržitě další 4 hodiny. Rodič je povinen zajistit, aby dítě k předškolnímu vzdělávání přišlo včas.

 • Nepřítomnost dítěte je rodič povinen písemně omluvit. Tato povinnost neplatí v době prázdnin.

 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti na vzdělávání nebo při pozdních omluvách má škola oznamovací povinnost pro orgány sociální péče.

 • Povinnost omlouvání platí i pro rodiče dětí mladších 5 let, a to při nepřítomnosti trvající více než 14 dní.

PODMÍNKY UVOLŇOVÁNÍ DÍTĚTE ZE VZDĚLÁVÁNÍ

Nemoc:

 • omlouvání nejpozději po prvním dnu nepřítomnosti

 • uvedení důvodu nepřítomnosti

 • následně nahlásit nástup dítěte do vzdělávání 

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Uvolnění v průběhu dne:

 • nahlásit nejméně jeden den předem

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Předem známá absence v trvání do 5 dnů:

 • nahlášení důvodu nepřítomnosti a datumu nástupu

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Předem známá absence v trvání více než 5 dnů:

 • písemná žádost o uvolnění ředitelce školy - na adresu reditelka@msfamily.cz

 • uvedení důvodů nepřítomnosti a datumu nástupu

 • absenci omlouvá ředitelka školy.

Absence v případě dětí mladších než 5 let:

 • písemně omluvit absenci delší než 14 dnů

 • absenci omlouvá třídní učitelka.


Aktualizace 21.12.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty