>

 

 Vítejte | Kontakty | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace ŠR | Realizujeme projekty | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

REALIZUJEME PROJEKTY
Jsme zapojeni do realizace níže uvedených projektů


Rovný přístup ke vzdělávání v městě Brně

Realizace projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019


Šablony do škol I., OP VVV MŠMT

Realizace projektu 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019


Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Organizátor
Společnost EduLab, je
jímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky

Cíl projektu
Podpora aktivních škol, školení pedagogů k využívání a smysluplnému využití informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Naše zapojení: od října 2015

Dílčí projekty:

 


Rodiče vítáni aneb Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Organizátor
Společnost EDUin

Cíl projektu
Poznat dobrou a otevřenou školu.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. 

Naše zapojení: od května 2015

 


Zelená škola

Cíl projektu

Podpora ekologického myšlení dětí i dospělých, a to recyklací drobného elektrozařízení z běžných domácností do boxu v mateřské škole

Naše zapojení do projektu

Naše škola je zapojena od listopadu 2011. Dostupnost sběrných boxů přímo v MŠ pomáhá vytvářet správný návyk třídění odpadu a přispívá k ochraně životního prostředí.

Sbíráme nepotřebný či poškozený elektromateriál: klávesnice, myši, CD, mobily, baterie, rádia, reproduktory apod.

Zdroje dalších informací

www.remasystem.cz: tisková zpráva

 


Aktualizace 16.11.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty