Vítejte | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Organizace | Realizujeme projekty | Doplňkový program | Kalendárium | Komunitní centrum
Přijímání dětí | Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Kolektiv | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

REALIZUJEME PROJEKTY
Jsme zapojeni do realizace níže uvedených projektů

 


Kniha a já - součást projektu "Děti malují pro konto Bariéry"


Celá informace ve formátu PDF

Organizátor
Středisko volného času Lužánky

Cíl projektu
Podpora zájmu dětí o pomoc potřebným a podpora vnímavosti dětí ke krásám přírody v zimním období

Naše zapojení
Soutěžíme v 1. kategorii - děti do 6 let.

Další informace jsou k dispozici na www.kontobariery.cz/projekty.

 


Vánoční malování - součást projektu "Děti malují pro konto Bariéry"

Organizátor
Středisko volného času Lužánky

Cíl projektu
Podpora zájmu dětí o pomoc potřebným a podpora vnímavosti dětí ke krásám přírody v zimním období

Naše zapojení
Soutěžíme v 1. kategorii - děti do 6 let.
Děti se snaží ztvárnit své zážitky a představy tak jak ony samy prožívají kouzla a půvaby zimy: sníh, vločky, čekání na Vánoce, Advent, zimní počasí a jeho atmosféra, ledové struktury, barvy zimy, tříkrálový čas, zabijačka, silvestrovský ohňostroj, zimní spánek…
Termín odevzdání soutěžních prací do 15. ledna
2016

Další informace jsou k dispozici na www.kontobariery.cz/projekty. Oceněné práce budou ke zhlédnutí na internetové adrese www.luzanky.cz.

 


Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Organizátor
Společnost EduLab, je
jímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky

Cíl projektu
Podpora aktivních škol, školení pedagogů k využívání a smysluplnému využití informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Naše zapojení: od října 2015

Dílčí projekty:

 


Rodiče vítáni aneb Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

Organizátor
Společnost EDUin

Cíl projektu
Poznat dobrou a otevřenou školu.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. 

Naše zapojení: od května 2015

 


Zelená škola

Cíl projektu

Podpora ekologického myšlení dětí i dospělých, a to recyklací drobného elektrozařízení z běžných domácností do boxu v mateřské škole

Naše zapojení do projektu

Naše škola je zapojena od listopadu 2011. Dostupnost sběrných boxů přímo v MŠ pomáhá vytvářet správný návyk třídění odpadu a přispívá k ochraně životního prostředí.

Sbíráme nepotřebný či poškozený elektromateriál: klávesnice, myši, CD, mobily, baterie, rádia, reproduktory apod.

Zdroje dalších informací

www.remasystem.cz: tisková zpráva

 


Aktualizace 16.02.2017

Naše projekty,
uznání,
certifikáty