Aktuality | O nás | Úřední deska | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace


O průběhu Předškoláka


Edukativně stimulační skupiny jsou určeny předškolním dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky. V každé lekci je přítomen pedagog z mateřské školy a z prvního stupně základní školy (ZŠ Krásného). Obě pak poskytují dítěti i rodičům zpětnou vazbu, komunikují s účastníky, dávají jim správné návody a postupy k práci a odpovídají na jejich případné dotazy.

Rodiče se účastní lekce společně s dítětem a mají tak možnost pozorovat dítě při práci a získávají cenné zkušenosti k následné domácí přípravě v počátcích školní docházky. Pravidelné setkávání pedagogů, rodiče a dítěte je také v neposlední řadě velmi příjemnou událostí, která rozvíjí pozitivním směrem spolupráci při vzdělávání dítěte.

Jednotlivé lekce, které probíhaly v prvním pololetí, se zaměřovaly na důležité oblasti, u nichž se předpokládá, že je dítě bude ovládat při nástupu do základní školy. Zaměřili jsme se například na grafomotoriku, rozvoj řeči a logopedická cvičení nebo na matematickou pregramotnost a předčíselné představy. Už víme, jak má prvňáček správně držet psací potřeby, co mu nesmí chybět ve školní výbavě, jak lze předcházet problémům s výslovností či jak je možné hravou formou procvičovat počítání.

V následujících měsících nás čeká intenzivní příprava na zápisy předškoláčků

Za pedagogický tým
Bc. Veronika Hanušová


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 17.02.2019