Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


Adaptační koordinátor v mateřské škole


Adaptace dětí probíhá hlavně během měsíce září. Pro někoho je to proces krátký, pro jiné dlouhý a náročný, a to zejména u dětí s odlišným mateřským jazykem.

Právě jim byl po celou dobu nablízku adaptační koordinátor, učitel a kamarád v jedné osobě. Jeho cílem bylo poskytnout dítěti podporu při adaptaci na nové kulturní a školní prostředí, začleňování do třídního kolektivu, seznamování se s pravidly, režim MŠ a výuce základních českých slov a pojmů.

S cizinci z různých koutů světa plní různé úkoly, hraje hry a vykonává aktivity vedoucí k rozvoji jejich slovní zásoby, osvojení základních slovních spojení a pojmů v českém jazyce. Povídají si o rodině, o něm samém, o kamarádství a také posilují sociální cítění.

Také jsme si užili spoustu zábavy a úsměvu. Odměnou z dobře vykonané práce byl dětský úsměv, jejich klid, spokojenost a radost.

 

 

Alena Mičkalová, adaptační koordinátor


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 14.10.2020