Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


Adaptace ve třídě Koťátek


Jako každý rok, měsíc září probíhá v pomalém, ale plynulém tempu adaptačního procesu. Znovu se shledáváme po prázdninách s našimi dětmi a společně vítáme děti nové. Období adaptace je často pro děti náročné. Vyrovnávají se s odloučením od rodičů, s denním režimem mateřské školy, učí se fungovat v kolektivu vrstevníků a ocitají se v jim doposud neznámém prostředí.

Chceme, aby se u nás děti cítily příjemně a v bezpečí, proto se jim snažíme tento proces co nejvíce ulehčit. Využíváme při tom individuálního přístupu, seznamujeme se s třídními rituály, nastavíme si pravidelný denní režim a opakujeme si ho na grafickém znázornění, děti společně tvoří třídní dohody a pravidla a hrajeme hry, podporující rozvoj sociálních a kooperativních dovedností.

Zároveň chceme poděkovat všem rodičům za spolupráci a pečlivost v dodržování ranních rituálů.

 

 

 

Bc. Veronika Hanušová


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 17.09.2020