Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


Duhové odpoledne - srpnové rozloučení s předškoláky


Ve čtvrtek 27. 8. 2020 v naší škole proběhlo "Duhové odpoledne" - rozloučení s předškoláčky, které již 1. 9. 2020 čekal nástup do základní školy.

Závěr loňského školního roku proběhl kvůli složité celosvětové situaci netradičně. Bylo nám líto, že jsme neměli možnost rozloučit se s dětmi odcházejícími do ZŠ na Letních slavnostech v Dělnickém domě, jak je pro nás již mnoho let zvykem. Rozhodli jsme se společně, že pokud to situace dovolí, zorganizujeme jiné rozloučení, abychom o tuto velkou událost úplně nepřišli.

Tak se podařilo uskutečnit "Duhové odpoledne" s hledáním truhly s pokladem alespoň pro ty, kteří měli možnost přijít. V barvách duhy děti plnily na jednotlivých stanovištích různé činnosti a úkoly. Ty byly protkány etickými principy. Navíc sbíraly iniciály ke složení mapy s vyznačeným pokladem. S pomocí rodičů se mapu povedlo složit a podle vyznačené cesty najít i truhlu s pokladem.

Celé odpoledne probíhalo v přátelském duchu, poklidné atmosféře a všichni jsme si společné chvíle užili.

Na konci vzniklo velmi významné poselství – plátno s otisky rukou zúčastněných předškoláčků, kteří tímto způsobem poslali pozdrav svým mladším kamarádům. Toto plátno, které visí na kmeni stromu na naší školní zahradě, nám všem připomíná, že na nás kamarádi mysleli a myslí.

Všem dětem přejeme, aby se jim v základní škole dařilo a aby na nás vzpomínaly s radostí a láskou stejně tak jako my na ně.

 

 

Mgr. Romana Reichelová


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 02.10.2020