Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


Napište ředitelce


aneb

Schránka důvěry

Vaše postřehy, náměty a připomínky jsou cenným zdrojem inspirace pro zlepšování práce školy

 

Pravidla použití elektronického formuláře:

odrážka

V záhlaví formuláře uveďte e-mail, na který si přejete zaslat odpověď

odrážka

V poli "Vzkaz" především uveďte svoje jméno a příjmení, adresu pro písemný styk a vztah ke škole (zákonný zástupce dítěte apod.)

odrážka

Dále stručně a výstižně uveďte svoji stížnost, připomínku či námět

odrážka

Tlačítkem "Odeslat" zprávu odešlete

odrážka

Na nesmyslné nebo urážlivé zprávy nebude ředitelka školy reagovat

 

O vyřízení stížnosti, dotazu, připomínky či námětu Vás bude informovat ředitelka školy nebo jí pověřený pracovník v zákonné lhůtě
(zpravidla do 30 dnů) na Vámi uvedený e-mail nebo poštovní adresu

 

Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 06.05.2019