Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


omlouvání a přihlašování dětí ze/ke vzdělávání


 

Omlouvat a přihlašovat dětí ze (ke) vzdělávání můžete pouze prostřednictvím elektronického formuláře na další webové stránce.

Upozornění: K odhlašování nebo přihlašování stravy použijte formulář na stránce Školní kuchyně

 


Pokyny pro použití formuláře

 • Do pole "E-mailová adresa" napište e-mailovou adresu, na kterou Vám může být doručena odpověď.

 • Do pole "Váš požadavek" uveďte:

  • Jméno a příjmení dítěte, třída MŠ

  • Informaci pro odhlášení nebo přihlášení dítěte, která odpovídají níže uvedeným všeobecným pravidlům.

 • Stiskněte tlačítko "Odeslat" - mail bude dodeslán na adresu nepritomnost@msfamily.cz.

 

Příklad vzkazu pro odhlášení:
Jana Krásná, Koťátka.
Nachlazení. Odhlašujeme od 13. do 17. 2., předpokládaný nástup do MŠ 20. 2.

Příklad vzkazu pro přihlášení:
Jana Krásná, Koťátka.
Přihlašujeme po ukončení nemoci. Nástup do MŠ 20. 2.
 

 

Všeobecná pravidla

Podle novely Školského zákona (č. 561/2004 Sb.) platí pro pětileté a starší děti povinné předškolní vzdělávání a od 1. 9. 2017 k němu příslušné nové povinnosti zákonných zástupců dětí (dále jen "rodičů"):

 • Vzdělávání dítěte má formu povinné školní docházky.

 • Dítě musí být v MŠ přítomno nejpozději od 8:45 a nepřetržitě další 4 hodiny. Rodič je povinen zajistit, aby dítě k předškolnímu vzdělávání přišlo včas.

 • Nepřítomnost dítěte je rodič povinen písemně omluvit. Tato povinnost neplatí v době prázdnin.

 • V případě neomluvené absence, časté nepřítomnosti na vzdělávání nebo při pozdních omluvách má škola oznamovací povinnost pro orgány sociální péče.

 • Povinnost omlouvání platí i pro rodiče dětí mladších 5 let, a to při nepřítomnosti trvající více než 14 dní.

 

Podmínky uvolňování dítěte ze vzdělávání

Nemoc:

 • omlouvání nejpozději po prvním dnu nepřítomnosti

 • uvedení důvodu nepřítomnosti

 • následně nahlásit nástup dítěte do vzdělávání 

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Uvolnění v průběhu dne:

 • nahlásit nejméně jeden den předem

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Předem známá absence v trvání do 5 dnů:

 • nahlášení důvodu nepřítomnosti a datumu nástupu

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

Předem známá absence v trvání více než 5 dnů:

 • písemná žádost o uvolnění ředitelce školy - na adresu reditelka@msfamily.cz

 • uvedení důvodů nepřítomnosti a datumu nástupu

 • absenci omlouvá ředitelka školy.

Absence v případě dětí mladších než 5 let:

 • písemně omluvit absenci delší než 14 dnů

 • absenci omlouvá třídní učitelka.

 

Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 07.01.2020