Aktuality | O nás | Úřední deska | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace


o nás


Naše škola se nachází v městské části Brno-Židenice, v klidném prostředí přírodní lokality Bílá hora.

Jak se k nám dostanete

odrážka

Najdete nás na mapě

odrážka

Tramvaj čís. 8, zastávka Bělohorská

odrážka

Autobus čís. 55 a 75, zastávka Špačkova

 

Orientace v mateřské škole

odrážka

Snížené přízemí: Komunitní centrum a školní kuchyně

odrážka

Přízemí: šatny dětí a třída Koťátka

odrážka

1. patro: třída Motýlci a třída Berušky

odrážka

2. patro: kanceláře a třída Kuřátka

Pracovníci školy

Pracovník

Pozice

E-mail

Telefon

Pracoviště

Eva Šperková ředitelka školy reditelka@msfamily.cz
info@msfamily.cz
548 129 531 2. patro
Bc. Petra Jagošová
Bc. Veronika Hanušová
KOŤÁTKA
červená třída
kotatka@msfamily.cz 548 129 538 přízemí
Blanka Moravcová
Jarmila Odehnalová
MOTÝLCI
žlutá třída
motylci@msfamily.cz 548 129 537 1. patro
Miluše Jakubková
Mgr. Romana Reichelová
BERUŠKY
zelená třída
berusky@msfamily.cz 548 129 536 1. patro
Eva Šperková
Bc. Hana Schejbalová
KUŘÁTKA
modrá třída
kuratka@msfamily.cz 548 129 535 2. patro
Ing. Romana Kincová ekonomka,
vedoucí stravování
ekonomka@msfamily.cz 548 129 534 2. patro
Radana Němčanská hlavní kuchařka kuchyne@msfamily.cz 548 129 539 snížené přízemí
Věra Vítková kuchařka      
Věra Olšová školnice      
Monika Winklerová úklid      
Jaroslava Vedrová úklid, školní asistent      
Dita Králová asistent pedagoga      
Iva Zouharová školní asistent      

Charakteristika školy

Jsme mateřská škola pro 100 dětí. Připravujeme pro ně prostředí barevné, vkusné a inspirující, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně. Svědčí o tom mimo jiné i výsledky komplexních rekonstrukcí interiéru a exteriéru školy z posledních let. Originalita a barevnost prvků naší nové školní zahrady podporuje zvídavost, tvořivost a pohybovou obratnost dětí.

Základní hodnotou naší školy je otevřenost, partnerství  s rodinou a kultivace a rozvoj dítěte dle etických principů, morálních hodnot a jeho osobních předpokladů.

Výchova a vzdělávání dětí jsou v naší škole založeny na pozitivním ocenění dítěte ve chvíli, kdy se mu něco podařilo, dále na aktivním přemýšlení, vedení k hodnotám lidským, ekonomickým, ekologickým, řešení situací, na kooperaci i uvědomění si, že agresivita není cesta. A to vše od roku 2000 prostřednictvím etické výchovy:

  • Etická výchova je jednou z cest kultivace dětské duše ve vyrovnanou a zdravě smýšlející osobnost s vlastní identitou. V rámci vzdělávání se zapojujeme i do různých hodnotově (nikoliv komerčně) orientovaných výtvarných, sportovních či ekologických projektů. Nekupujeme žádné komerční hračky. Děti jsou vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, neboť hranice děti uklidňují a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Děti bez hranic jsou jako na mostě bez zábradlí.

  • Držíme se léty osvědčené koncepce naší práce. Máme v Brně ojedinělý program etické výchovy a výchovy k prosociálnosti, za který jsme jako jediná škola v ČR získali v roce 2001 ocenění Nadace Josefa Luxe.

  • Jsme KOMUNITNÍ ŠKOLA S ETICKÝM PROGRAMEM - seznamte se s podrobnostmi na stránce Koncepce.

Naše vlastní školní kuchyně připravuje pro děti kvalitní, pestrou, zdravou a hodnotnou stravu bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli a cukrů a naopak s množstvím zeleniny. Podporuje zdravý růst, vývoj dítěte a správný stravovací režim - seznamte se s aktuální nabídkou naší školní kuchyně.

Naše ocenění, certifikáty, projekty

odrážka

V roce 2001 jsme získali ocenění Nadace Josefa Luxe za realizaci etických principů a hodnot v mateřské škole.

odrážka

V roce 2010 jsme se na základě kvality poskytovaného vzdělávání stali fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy university.

odrážka

V roce 2015 jsme získali certifikát Rodiče vítáni za dlouhodobé splňování kriterií partnerské spolupráce s rodiči.

odrážka

Od října 2015 jsme zapojeni do projektu Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

 

        

Podrobnější informace o našich projektech

Informace pro studenty vysokých i středních škol

  • Naše mateřská škola je otevřena studentům brněnských vysokých i středních škol, kteří u nás mohou absolvovat povinnou praxi krátkodobého i dlouhodobého charakteru.

  • Zaměření pedagogická práce - práce se skupinkou dětí ve věku od 3 do 6 let. Vedení skupiny, motivace dětí k denní činnosti, vedení logopedické průpravy, vedení tělovýchovných chvilek, příprava týdenních vzdělávacích plánů,  příprava jednorázových akcí (Den dětí, Mikuláš, Vánoční besídka atd. - dle momentální situace), výtvarné činnosti, hudební chvilky, rozvoj kompetencí dětí ve skupině, evaluace.

  • V případě zájmu o domluvu praxe kontaktujte e-mailem vedení MŠ.

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

Aktualizace 05.12.2018