Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace


Platby


Vše o platbách a své identifikaci projednejte s hospodářkou školy – kancelář 2. poschodí

Každé DÍTĚ má variabilní symbol na celé období docházky do MŠ. Platby za dítě je nutné uhradit vždy se splatností 15. den v měsíci. Varianty realizace platby:

  1. Bankovním převodem – č.ú. 117239621/0100, a to

  • Vložením libovolné částky na jedno pololetí nebo na celý školní rok. Z tohoto vkladu bude každý měsíc příslušná částka odečítána

  • Trvalým příkazem se stálou platbou

  • Podle platebního předpisu, který si můžete vyzvednout u třídní učitelky nebo v kanceláři MŠ

  1. V hotovosti - pouze ve středu od 07:30 do 09:00 v kanceláři MŠ.

Upozornění: Opakované neuhrazení platby za dítě může být důvodem ukončení jeho docházky do MŠ podle zákona 561/2004 Sb.

 

Stravování

odrážka

Poskytujeme celodenní stravování 3 x denně + pitný režim (svačina, oběd, svačina)

odrážka

Finanční imit potravin je podle věku dítěte stanoven na školní rok

 

Odhlašování či přihlašování stravy si rodiče zajišťují sami do 13. hodiny předcházejícího dne

odrážka

Elektronicky na adrese kuchyne@msfamily.cz

odrážka

Prostřednictvím webového formuláře, odkaz školní kuchyně

odrážka

Neodhlášený oběd (1. den nemoci) lze vyzvednout od 11:15 do 11:30 ve školní kuchyni

odrážka

Další dny je třeba odhlásit, jinak budou účtovány za plnou cenu dle Vyhlášky čís.107/2005 Sb. o školním stravování, § 4, odst. 9

 

Vyúčtování přeplatků za stravu

odrážka

Přeplatky za stravné se automaticky odečítají ze zálohy na další měsíc

odrážka

Na konci školního roku se přeplatky automaticky převedou na měsíc září

odrážka

Při ukončení školní docházky budou vyplaceny

 

Ostatní platby

odrážka

ŠKOLNÉ se hradí za dítě 3 až 5 leté. Předškolní ročník je ze zákona bezplatný. Základní částka platí na daný školní rok a je pohyblivá. Snížení úplaty je možné, ale není na něj právní nárok (podrobněji viz Směrnice č. 16-05 MŠ FAMILY)

odrážka

KULTURNÍ AKCE - platba je na celý školní rok na účet Klubu rodičů (složenkou, převodem)
č.ú. 2300681556/2010. Hradí se z něj veškeré divadelní či kulturní představení, hračky na vánoce apod.

odrážka

ZÁJMOVÁ ČINNOST - informace naleznete na nástěnce u hlavního vchodu. Účet pro platby za kroužky najdete na webu organizátora - www.krouzky.cz

odrážka

ŠKOLY V PŘÍRODĚ - nabízíme zpravidla 2x ročně, jde o vícedenní pobyt s lyžováním či plaveckým výcvikem

odrážka

ČIPY - záloha na čip po dobu docházky dítěte do MŠ, při ukončení docházky je vrácena.

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 06.05.2019