Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


realizujeme projekty


Rovný přístup ke vzdělávání v městě Brně

Realizace projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Seznamte se s podrobnějšími informacemi o projektu

 


Šablony do škol II., OP VVV MŠMT

Realizace projektu 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020

 


Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Organizátor: Společnost EduLab, jejímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky

Cíl projektu: Podpora aktivních škol, školení pedagogů k využívání a smysluplnému využití informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Naše zapojení: od října 2015

Dílčí projekty:

 


Rodiče vítáni aneb Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

 

Organizátor: Společnost EDUin

Cíl projektu: Poznat dobrou a otevřenou školu.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. 

Naše zapojení: od května 2015

 


Zelená škola

 

 

Cíl projektu: Podpora ekologického myšlení dětí i dospělých, a to recyklací drobného elektrozařízení z běžných domácností do boxu v mateřské škole.

Naše zapojení do projektu: Naše škola je zapojena od listopadu 2011. Dostupnost sběrných boxů přímo v MŠ pomáhá vytvářet správný návyk třídění odpadu a přispívá k ochraně životního prostředí. Sbíráme nepotřebný či poškozený elektromateriál: klávesnice, myši, CD, mobily, baterie, rádia, reproduktory apod.

Zdroje dalších informací: www.remasystem.cz - tisková zpráva

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 04.11.2019