Aktuality | O nás | Úřední deska | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum
Provozní informace | Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace


realizujeme projekty


Srdce s láskou darované

Celostátní soutěž probíhající od 22. 12. 2017 do 31. 3. 2018

 

Na těchto stránkách najdete podrobnosti soutěže a soutěžní práce našich dětí, vytvořené v rámci projektů "Srdce pro paní kuchařky" a "Strom lásky a potěšení srdce".

 


Rovný přístup ke vzdělávání v městě Brně

Realizace projektu 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019

Seznamte se s podrobnějšími informacemi o projektu

 


Šablony do škol I., OP VVV MŠMT

Realizace projektu 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019


Digitalizace školy aneb Využívání informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Záštitu nad tímto projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Organizátor
Společnost EduLab, je
jímž posláním je podpora a rozvoj moderních forem výuky na všech stupních školského systému České republiky

Cíl projektu
Podpora aktivních škol, školení pedagogů k využívání a smysluplnému využití informačních technologií v předškolním vzdělávání dětí

Naše zapojení: od října 2015

Dílčí projekty:

 


Rodiče vítáni aneb Škola otevřená rodičům, rodiče otevření škole

 

Organizátor
Společnost EDUin

Cíl projektu
Poznat dobrou a otevřenou školu.

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. A proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy otevřené rodičům. Na tomto webu najdete mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce. 

Naše zapojení: od května 2015

 


Zelená škola

 

Cíl projektu

Podpora ekologického myšlení dětí i dospělých, a to recyklací drobného elektrozařízení z běžných domácností do boxu v mateřské škole.

Naše zapojení do projektu

Naše škola je zapojena od listopadu 2011. Dostupnost sběrných boxů přímo v MŠ pomáhá vytvářet správný návyk třídění odpadu a přispívá k ochraně životního prostředí.

Sbíráme nepotřebný či poškozený elektromateriál: klávesnice, myši, CD, mobily, baterie, rádia, reproduktory apod.

Zdroje dalších informací

www.remasystem.cz: tisková zpráva

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 08.01.2019