Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Koncepce | Realizujeme projekty | Komunitní centrum

Doporučení rodičům | Platby | Školní kuchyně | Omlouvání dětí | Fotoalbum | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

 


školní kuchyně


 Jídelní lístek
Přihlašování a odhlašování stravy | Všeobecné informace | Seznam alergenů

 

V jídelníčku mohou být modře zvýrazněny odkazy na zajímavé potraviny, které byly při přípravě jídel použity.

 

Jídelní lístek ve formátu PDF

 


 Přihlašování a odhlašování stravy


 

Požadavek na přihlášení či odhlášení stravy musí být doručen nejpozději do 13. hodiny předcházejícího pracovního dne:

odrážka

Telefonicky na čísle 548 129 539

odrážka

Prostřednictvím níže uvedeného formuláře

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ - ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Pravidla použití elektronického formuláře:

 • Do pole "Váš email" napište svou e-mailovou adresu

 • Do pole "Vzkaz" je nutno vypsat:
  odrážka

  Jméno a příjmení strávníka, jeho variabilní symbol, např. "Jana Krásná, 123456"

  odrážka

  Požadovanou dobu odhlášení stravy, např. "odhlášení 1.5. - 3.5.2010"

  odrážka

  Požadovanou dobu přihlášení stravy, např. "přihlášení od 6.5.2010"

 • Požadavek musí být doručen nejpozději do 13. hodiny předcházejícího dne a musí obsahovat úplné a správné údaje o registrovaném strávníkovi. Variabilní symbol na požádání sdělí ekonomka MŠ, tel. 548 129 534

 • Požadavek lze pokládat za vyřízený až po doručení odpovědi z MŠ, tj. zprávy doručené z adresy kuchyne@msfamily.cz na e-mail, který uvedete ve formuláři.

 

Jestliže nedodržíte výše uvedená pravidla a ani nevyužijete možnost telefonického vyřízení svého požadavku, následné reklamace a stížnosti jsou bezpředmětné.

 

Neodhlášený oběd (1. den nemoci) lze vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30

odrážka

Přístup do kuchyně je boční brankou školy

odrážka

Jídlo vydáváme pouze do přinesených obědníků nebo plastových misek s víčkem, nevydává se do sklenic ani do skleněných nádob

odrážka

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě

 

Osobní vyřizování veškeré agendy spojené se stravováním ve školní jídelně v kanceláři MŠ v úřední době,
tj. ve středu od 07:30 do 16:00

 


Všeobecné informace


 

odrážka

Ve školní kuchyni pracuje 1 hlavní kuchařka a 1 pomocná kuchařka. Zabezpečují stravování pro 100 dětí a 14 dospělých

odrážka

Máme zaveden systém postupných svačin, kdy mají děti k dispozici od rána čaj a ovoce a od 8:45 do 9:15 mléčný nápoj a svačinu. Podle svých individuálních potřeb mají možnost kdykoliv se posadit a pojíst

odrážka

Po celý den je zaveden pitný režim, jsou podávány multivitamínové nápoje, džusy, ovocné, bylinkové a instantní čaje. Děti si samoobslužně nápoje nalévají z malých umělohmotných konviček do vlastních UH hrnků

odrážka

U oběda ani u svačin děti nejsou nuceny ke konzumaci celého vydatného jídla, ale je jim šetrně nabídnuta možnost (obzvlášť odmítá-li dítě jídlo úplně) pouze ochutnat. Postupně se pak dostáváme k tomu, že děti, které třeba vůbec nejedly zeleninu nebo nepily mléčné nápoje, se tomu v naší mateřské škole naučí

odrážka

Každé dítě má možnost si po dojedení své porce na požádání přidat

odrážka

Používáme jen zdravotně nezávadné suroviny a ověřené technologické postupy. Pozorně sledujeme záruční doby potravin a při přebírání nového zboží kontrolujeme dobu jeho použitelnosti a kvalitu, využíváme i biopotravin

odrážka

Jídelníčky sestavujeme podle receptur pro mateřské školy a obohacujeme je o prvky racionální výživy (ovesné vločky do pomazánek a polévek, sojové boby, sojové maso, jogurtové krusli nebo knuspi, corn flakes apod.), zařazujeme také jídla nová, upravená pro stravu dětí předškolního věku

odrážka

Na našem jídelníčku najdete také celozrnné pečivo - moskevský chléb, celozrnné chlebánky, grahamové rohlíky, dalamánky, sezamové bagety apod.

odrážka

Častým zařazováním ryb do jídelníčku se snažíme děti na toto jídlo přivykat, aby se pro ně konzumace ryb stala samozřejmostí

odrážka

Spotřeba potravin je měsíčně vyhodnocována podle spotřebního koše a je porovnávána s doporučenými denními dávkami pro děti a dospělé podle Vyhlášky č.48/1993 Sb.

Týdenní jídelní lístek s veškerými důležitými informacemi
je vyvěšován na nástěnce u hlavního vchodu a zveřejňován na tomto webu

 

Ceny stravného:

odrážka

Děti od 3 do 6 let: 36 Kč

odrážka

Děti  nad 6 let: 40 Kč

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ má strávník nárok na zvýhodněnou stravu, tj. za cenu potravin, pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve školském zařízení (vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování, § 4, odst. 9). Další dny je zákonný zástupce povinen dítě ze stravování ODHLÁSIT. Pokud tak neučiní, je zákonný zástupce povinen uhradit cenu oběda v plné výši.

 

Alergeny v potravinách

Na základě novely Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1169/2011  EU článek 21, vstupuje v platnost od 13.12. 2014 povinnost týkající se uvádět alergeny v potravinách. Tuto informaci školní jídelna uvádí na jídelním lístku pod čísly, kterými jsou jednotlivé alergeny označeny v příslušném seznamu.

Školní jídelna má pouze povinnost informační, tzn. nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat sám, jelikož není možné se při výrobě jídel jednotlivě věnovat strávníkům s potravinovou alergií.

 


Mateřská škola Family, Brno, Mazourova 2
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno

tel.: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, datová schránka: zctpd3e, IČO: 60 555 131, bankovní spojení: 117239621/0100

        

Aktualizace 24.05.2019